Điều khiển dao động kết cấu bằng bể nước mái như thiết bị kháng chấn chất lỏng đa tần


Bùi Phạm Đức Tường 1, Phan Đức Huynh 1, Nguyễn Đăng Khôi 1, Lương Văn Hải 2
1 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
2 - Trường Đại Học Bách khoa Tp.HCM
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     849
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Các công trình ngày nay được xây dựng ngày một cao tầng, chiều cao công trình tăng dẫn đến sự nhạy cảm với các tải trọng động như gió hay động đất, điều này làm cho tải trọng ngang truyền vào công trình lớn hơn rất nhiều. Khi ấy tiết diện cột, vách lẫn cốt thép trong cấu kiện tăng làm ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ cũng như chi phí xây dựng. Việc điều khiển dao động hay giảm chấn cho nhà cao tầng được đầu tư xem xét rất nhiều trong thời gian qua, trong đó bể nước mái sử dụng như thiết bị kháng chấn dạng chất lỏng với nhiều ưu điểm lại phù hợp điều kiện tự nhiên ở Việt Nam nên rất đáng để nghiên cứu. Trong bài báo này, các thông số đặc trưng của kết cấu và thiết bị TLD được phân tích bằng phần mềm ANSYS v18.2. Kết quả cho thấy hiệu quả giảm chấn của thiết bị này lên đến 85% trong trường hợp chống dao động điều hoà và 60% trong trường hợp giảm chấn cho động đất. Kết quả này rất phù hợp với thí nghiệm đã được kiểm chứng tại Phòng Thí nghiệm Kháng chấn thuộc Khoa Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Điều khiển dao động kết cấu bằng bể nước mái như thiết bị kháng chấn chất lỏng đa tần Report description: Các công trình ngày nay được xây dựng ngày một cao tầng, chiều cao công trình tăng dẫn đến sự nhạy cảm với các tải trọng động như gió hay động đất, điều này làm cho tải trọng ngang truyền vào công trình lớn hơn rất nhiều. Khi ấy tiết diện cột, vách lẫn cốt thép trong cấu kiện tăng làm ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ cũng như chi phí xây dựng. Việc điều khiển dao động hay giảm chấn cho nhà cao tầng được đầu tư xem xét rất nhiều trong thời gian qua, trong đó bể nước mái sử dụng như thiết bị kháng chấn dạng chất lỏng với nhiều ưu điểm lại phù hợp điều kiện tự nhiên ở Việt Nam nên rất đáng để nghiên cứu. Trong bài báo này, các thông số đặc trưng của kết cấu và thiết bị TLD được phân tích bằng phần mềm ANSYS v18.2. Kết quả cho thấy hiệu quả giảm chấn của thiết bị này lên đến 85% trong trường hợp chống dao động điều hoà và 60% trong trường hợp giảm chấn cho động đất. Kết quả này rất phù hợp với thí nghiệm đã được kiểm chứng tại Phòng Thí nghiệm Kháng chấn thuộc Khoa Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.


Dieu khien dao dong ket cau bang be nuoc mai nhu thiet bi khang chan chat long da tan


Cac cong trinh ngay nay duoc xay dung ngay mot cao tang, chieu cao cong trinh tang dan den su nhay cam voi cac tai trong dong nhu gio hay dong dat, dieu nay lam cho tai trong ngang truyen vao cong trinh lon hon rat nhieu. Khi ay tiet dien cot, vach lan cot thep trong cau kien tang lam anh huong den yeu to tham my cung nhu chi phi xay dung. Viec dieu khien dao dong hay giam chan cho nha cao tang duoc dau tu xem xet rat nhieu trong thoi gian qua, trong do be nuoc mai su dung nhu thiet bi khang chan dang chat long voi nhieu uu diem lai phu hop dieu kien tu nhien o Viet Nam nen rat dang de nghien cuu. Trong bai bao nay, cac thong so dac trung cua ket cau va thiet bi TLD duoc phan tich bang phan mem ANSYS v18.2. Ket qua cho thay hieu qua giam chan cua thiet bi nay len den 85% trong truong hop chong dao dong dieu hoa va 60% trong truong hop giam chan cho dong dat. Ket qua nay rat phu hop voi thi nghiem da duoc kiem chung tai Phong Thi nghiem Khang chan thuoc Khoa Xay dung, Truong Dai hoc Su pham Ky thuat Tp. HCM.
Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541