Tính toán dao động của cầu giàn chịu tác dụng của nhiều tải trọng chuyển động


Nguyễn Minh Phương
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     792
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Bài báo này đưa ra một phương pháp tính dao động của cầu giàn chịu tác dụng của đoàn tải trọng chuyển động. Phương pháp tách cấu trúc và phương pháp Ritz được sử dụng để lập hệ phương trình dao động cho mô hình đặt ra, từ đó xây dựng một thuật toán hỗ trợ cho việc lập chương trình phần mềm tính toán mô phỏng số trên máy vi tính nhằm đánh giá khả năng chịu tải của công trình dưới tác dụng của đoàn tải trọng chuyển động. Một thí dụ tính toán số được đưa ra nhằm minh họa khả năng áp dụng phần mềm vào việc giải các bài toán dao động của cầu giàn trong thực tế.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Tính toán dao động của cầu giàn chịu tác dụng của nhiều tải trọng chuyển động Report description: Bài báo này đưa ra một phương pháp tính dao động của cầu giàn chịu tác dụng của đoàn tải trọng chuyển động. Phương pháp tách cấu trúc và phương pháp Ritz được sử dụng để lập hệ phương trình dao động cho mô hình đặt ra, từ đó xây dựng một thuật toán hỗ trợ cho việc lập chương trình phần mềm tính toán mô phỏng số trên máy vi tính nhằm đánh giá khả năng chịu tải của công trình dưới tác dụng của đoàn tải trọng chuyển động. Một thí dụ tính toán số được đưa ra nhằm minh họa khả năng áp dụng phần mềm vào việc giải các bài toán dao động của cầu giàn trong thực tế.


Tinh toan dao dong cua cau gian chiu tac dung cua nhieu tai trong chuyen dong


Bai bao nay dua ra mot phuong phap tinh dao dong cua cau gian chiu tac dung cua doan tai trong chuyen dong. Phuong phap tach cau truc va phuong phap Ritz duoc su dung de lap he phuong trinh dao dong cho mo hinh dat ra, tu do xay dung mot thuat toan ho tro cho viec lap chuong trinh phan mem tinh toan mo phong so tren may vi tinh nham danh gia kha nang chiu tai cua cong trinh duoi tac dung cua doan tai trong chuyen dong. Mot thi du tinh toan so duoc dua ra nham minh hoa kha nang ap dung phan mem vao viec giai cac bai toan dao dong cua cau gian trong thuc te.
Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541