Thông báo

 

========================

CÁC MẪU BÁO CÁO HỘI NGHỊ

Tải mẫu Toàn văn tại đây: https://www.hoinghivch40nam.tk/upload/documents/FullPaperHNCHKTTQ2019_Template.docx

Tải mẫu Tóm tắt tại đây: https://www.hoinghivch40nam.tk/upload/documents/HoinghiCohoc_TomtatBaocao.pdf

 

======================== 

THÔNG BÁO SỐ 2

1.    Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học được tổ chức vào ngày 09 tháng 04 năm 2019 tại Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Chương trình sơ bộ như sau:

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Nhà C, Viện Cơ học

08h00-08h30    Đón tiếp và đăng ký Đại biểu

08h30-08h35    Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08h35-08h40    Phát biểu khai mạc

08h40-09h10    Báo cáo phiên toàn thể

09h10-09h30    Nghỉ giữa giờ

Địa điểm: Tại các phòng họp

09h30-11h50    Báo cáo khoa học tại các Tiểu ban

11h50-13h30    Ăn trưa

13h30-15h10    Báo cáo khoa học tại các Tiểu ban

15h10-15h30    Nghỉ giữa giờ

15h30-17h30    Báo cáo khoa học tại các Tiểu ban

     Chương trình Hội nghị với thời gian cụ thể của các báo cáo và Báo cáo tóm tắt sẽ được đưa lên website của Hội nghị (www.hoinghivch40nam.tk).

2.    Thời hạn nhận báo cáo toàn văn: đến 15/03/2019

Địa chỉ nhận bài: [email protected]; [email protected]

3.    Báo cáo toàn văn được soạn theo mẫu đăng trên website của Hội nghị (xem FullPaperHNCHKTTQ2019_Template.docx). Những bài báo không nộp toàn văn đúng hạn sẽ không được mời báo cáo tại Hội nghị.

4.     Giấy mời tham dự Hội nghị được gửi từ ngày 25/03/2019.

5.     Hội nghị phí:

     -   Hội nghị phí:   400.000 đ/đại biểu

     -   Phí đăng bài:   300.000 đ/bài báo (không trả lại tiền cho bài báo không đủ tiêu chuẩn đăng)

     -   Nộp hội nghị phí và phí đăng bài qua tài khoản của Hội nghị: từ 01/03/2019

                Tên tài khoản: Viện Cơ học

                Số tài khoản:   115000000241

                Ngân hàng:      Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình.

                Nội dung:         (Họ và tên) nộp Hội nghị phí và phí đăng (số lượng) bài báo.


 

======================== 

THÔNG BÁO SỐ 1

  Website: /www.imech.ac.vn/

Cơ quan Tổ chức

VIỆN CƠ HỌC

HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

Mục đích 

Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhân dịp 40 năm thành lập Viện Cơ học, Viện Cơ học phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực Cơ học.

Các lĩnh vực khoa học của Hội nghị

• Các vấn đề cơ bản của Cơ học

• Cơ học với biến đổi khí hậu và môi trường 

• Cơ học Thủy khí công nghiệp 

• Động lực học sông - biển 

• Cơ học công trình

• Cơ học vật liệu, phá hủy và mỏi 

• Cơ học đất và môi trường rời 

• Chẩn đoán kỹ thuật 

• Dao động kỹ thuật

• Động lực học hệ nhiều vật 

• Động lực học phi tuyến và chaos 

• Cơ học máy và cơ cấu 

• Cơ điện tử 

• Cơ học tính toán và các vấn đề liên quan

Ban chỉ đạo Hội nghị

     Nguyễn Tiến Khiêm     Đinh Văn Mạnh

Ban khoa học

Trưởng ban: Nguyễn Đông Anh

Phó Trưởng ban: Phạm Đức Chính

                             Nguyễn Việt Khoa

Ủy viên: Đặng Thế Ba, Đào Huy Bích, Lương Xuân Bính, Lê Văn Cảnh, Nguyễn Trường Giang, Trần Thu Hà, Dương Ngọc Hải, Vũ Công Hàm, Hà Ngọc Hiến, Hoàng Văn Huân, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Khang, Phan Bùi Khôi, Nguyễn Đình Kiên, Đặng Bảo Lâm, Trần Văn Liên, Đào Như Mai, Lê Kỳ Nam, Đinh Văn Phong, Phạm Hồng Phúc, Vũ Duy Quang, Lê Minh Quý, Đỗ Sanh, Đỗ Trần Thắng, Nguyễn Tất Thắng, Đặng Ngọc Thanh, Trần Ích Thịnh, Nguyễn Xuân Toản, Đỗ Như Tráng, Bùi Đình Trí, Lê Thiết Trung, Phạm Anh Tuấn, Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Trung Việt, Phạm Chí Vĩnh. Nguyễn Thế Mịch, Lê Quang.

Ban tổ chức

Đồng Trưởng ban: Lã Đức Việt, Trần Văn Liên

Ủy viên: Lê Văn Cảnh, Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Phong Điền, Phạm Thị Minh Hạnh, Đặng Bảo Lâm, Nguyễn Thị Việt Liên, Đào Như Mai, Phạm Quốc Tuấn.

Ban thư ký

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Minh Hạnh, Ngô Thị Hồng Huệ, Dương Thanh Hương, Nguyễn Thị Việt Liên, Đào Như Mai, Phạm Thị Bích Ngọc, Trần Thị Thơm.

Các mốc thời gian quan trọng

Ngày 15/01/2019 Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo

Ngày 15/03/2019 Nộp báo cáo toàn văn

Ngày 25/03/2019 Gửi giấy mời tham dự

Địa điểm và địa chỉ liên lạc

     Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Hà Nội,

     Fax: 024.37622039

Ngô Thị Hồng Huệ:  024.38326132/0904266664

                                 [email protected]

Nguyễn T. Việt Liên: 0983005163

                                 [email protected]

Đào Như Mai:           0904041055

                                 [email protected]


Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541
>