Động lực học con quay vi cơ áp dụng phương pháp trung bình Krylov-Bogolyubov


Vũ Thế Trung Giáp
Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     706
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo xem xét bài toán nghiên cứu động lực học phần tử cảm ứng con quay vi cơ đặt trên chân đế di động với mô tả phi tuyến tính. Bằng cách loại bỏ các phần tử phi tuyến và các vô cùng nhỏ trong hệ phương trình động lực học ta thu được hệ phương trình dao động của phần tử cảm ứng con quay hồi chuyển vi cơ có dạng tuyến tính. Việc thành lập phương trình vi phân dạng chuẩn sau đó áp dụng phương pháp trung bình Krylov-Bogolyubov để nghiên cứu hệ dao động tuyến tính cũng như phi tuyến nhiều bậc tự do là phương pháp rất hiệu quả. Hơn nữa, tín hiệu trong mạch điện tử từ con quay vi cơ có thể chia thành hai tín hiệu: tín hiệu nhanh và tín hiệu dao động chậm, vì vậy khi nghiên cứu động lực học phần tử cảm ứng con quay hồi chuyển vi cơ, áp dụng phương pháp trung bình Krylov-Bogolyubov cho kết quả chính xác và trực quan.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Động lực học con quay vi cơ áp dụng phương pháp trung bình Krylov-Bogolyubov Report description: Báo cáo xem xét bài toán nghiên cứu động lực học phần tử cảm ứng con quay vi cơ đặt trên chân đế di động với mô tả phi tuyến tính. Bằng cách loại bỏ các phần tử phi tuyến và các vô cùng nhỏ trong hệ phương trình động lực học ta thu được hệ phương trình dao động của phần tử cảm ứng con quay hồi chuyển vi cơ có dạng tuyến tính. Việc thành lập phương trình vi phân dạng chuẩn sau đó áp dụng phương pháp trung bình Krylov-Bogolyubov để nghiên cứu hệ dao động tuyến tính cũng như phi tuyến nhiều bậc tự do là phương pháp rất hiệu quả. Hơn nữa, tín hiệu trong mạch điện tử từ con quay vi cơ có thể chia thành hai tín hiệu: tín hiệu nhanh và tín hiệu dao động chậm, vì vậy khi nghiên cứu động lực học phần tử cảm ứng con quay hồi chuyển vi cơ, áp dụng phương pháp trung bình Krylov-Bogolyubov cho kết quả chính xác và trực quan.


Dong luc hoc con quay vi co ap dung phuong phap trung binh Krylov-Bogolyubov


Bao cao xem xet bai toan nghien cuu dong luc hoc phan tu cam ung con quay vi co dat tren chan de di dong voi mo ta phi tuyen tinh. Bang cach loai bo cac phan tu phi tuyen va cac vo cung nho trong he phuong trinh dong luc hoc ta thu duoc he phuong trinh dao dong cua phan tu cam ung con quay hoi chuyen vi co co dang tuyen tinh. Viec thanh lap phuong trinh vi phan dang chuan sau do ap dung phuong phap trung binh Krylov-Bogolyubov de nghien cuu he dao dong tuyen tinh cung nhu phi tuyen nhieu bac tu do la phuong phap rat hieu qua. Hon nua, tin hieu trong mach dien tu tu con quay vi co co the chia thanh hai tin hieu: tin hieu nhanh va tin hieu dao dong cham, vi vay khi nghien cuu dong luc hoc phan tu cam ung con quay hoi chuyen vi co, ap dung phuong phap trung binh Krylov-Bogolyubov cho ket qua chinh xac va truc quan.
Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541