Kêu gọi tài trợ

 Ban Tổ chức nhiệt liện hoan nghênh các tổ chức và cá nhân tham gia tài trợ/quảng cáo hoặc hỗ trợ kinh phí cho Hội nghị. Mội thông tin tài trợ quảng cáo xin liên lạc với Ban Tổ chức theo địa chỉ dưới đây:

 

Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Hà Nội,

Fax: 024.37622039

Nguyễn T. Việt Liên: 0983005163   [email protected]

Đào Như Mai:          0904041055   [email protected]

Ngô Thị Hồng Huệ:   0904266664   [email protected]

Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541
>