Cơ học Máy

Báo cáoChuyên ngànhTác giả
25 Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí đặt bánh căng đai đến tuổi thọ của.. (323)
Trần Văn Hiệp
29 Design and simulation for a MEMS vibratory tuning fork gyroscope .. (322)
Vu Van The
178 Điều khiển trong không gian thao tác robot gia công tạo hình bề mặt.. (301)
Hà Thanh Hải
179 Thiết kế quỹ đạo và mô phỏng hoạt động của robot tác hợp gia công.. (289)
Hà Thanh Hải
180 Điều khiển robot di động hai chân (314)
Nguyễn Xuân Hồng
181 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy quét 3D sử dụng hai đường laser (332)
Vũ Lê Huy
182 Tính toán thiết kế máy thí nghiệm mỏi kéo và uốn cho mẫu thử bằng.. (425)
Vũ Lê Huy
183 Ảnh hưởng của tham số thiết kế đặc trưng đến lưu lượng lý thuyết tức.. (334)
Nguyễn Hồng Thái
184 Ảnh hưởng của hệ số tâm tích bánh răng đến lưu lượng và áp suất của.. (336)
Trần Ngọc Tiến
185 Ứng dụng biên dạng Novikov trong thiết kế hệ bánh răng không tròn (377)
Nguyễn Thành Trung
186 Thiết kế hình học hệ bánh răng không tròn kiểu hành tinh có biên.. (443)
Nguyễn Thành Trung
187 Nghiên cứu thay thế các cơ cấu bốn khâu trong bộ gạt nước mưa ô tô.. (302)
Nguyễn Thành Trung
Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541