Tính toán, thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị bay cánh vẫy


Nguyễn Anh Tuấn, Tạ Văn Hiếu, Đinh Quang Tài, Nguyễn Đình Trường, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Phùng Văn Bình, Phan Văn Từ
Học viện Kỹ thuật quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     653
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Thiết bị bay cánh vẫy có những ưu điểm vượt trội so với một số dạng thiết bị bay truyền thống khác và hứa hẹn sẽ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng trong tương lai. Bài báo trình bày quá trình tính toán, thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị bay cánh vẫy dựa trên hình dáng loài chim bồ câu tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Thiết bị bay sử dụng cánh mềm nhằm tạo ra lực khí động thông qua sự biến dạng của kết cấu. Chuyển động vẫy được chuyển đổi từ chuyển động quay của động cơ không chổi than dựa trên cơ cấu chuyển kết hợp với bộ giảm tốc theo tỷ lệ 1:24. Cơ cấu cánh đuôi được điều khiển bằng động cơ servo theo vị trí nhằm tạo ra góc lệch, qua đó điều chỉnh hướng bay của thiết bị bay. Để kiểm chứng quá trình hoạt động của thiết bị bay, nhóm nghiên cứu đã thực hiện mô phỏng dựa trên nguyên lý động lực học đa vật đàn hồi với ba vật riêng biệt bao gồm thân và hai cánh. Sự tương tác giữa chất khí và cánh mềm cũng được tính đến khi thực hiện mô phỏng. Chương trình mô phỏng sử dụng giao diện MATLAB để kết hợp các phần mềm MSC Adams, ANSYS APDL và code tính toán khí động không dừng được lập trình trên ngôn ngữ FORTRAN. Kết quả nghiên cứu, tính toán và sản phẩm thử nghiệm của nghiên cứu này là tiền đề cho việc chế tạo thiết bị bay cánh vẫy phục vụ các mục tiêu an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế, xã hội.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Tính toán, thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị bay cánh vẫy Report description: Thiết bị bay cánh vẫy có những ưu điểm vượt trội so với một số dạng thiết bị bay truyền thống khác và hứa hẹn sẽ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng trong tương lai. Bài báo trình bày quá trình tính toán, thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị bay cánh vẫy dựa trên hình dáng loài chim bồ câu tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Thiết bị bay sử dụng cánh mềm nhằm tạo ra lực khí động thông qua sự biến dạng của kết cấu. Chuyển động vẫy được chuyển đổi từ chuyển động quay của động cơ không chổi than dựa trên cơ cấu chuyển kết hợp với bộ giảm tốc theo tỷ lệ 1:24. Cơ cấu cánh đuôi được điều khiển bằng động cơ servo theo vị trí nhằm tạo ra góc lệch, qua đó điều chỉnh hướng bay của thiết bị bay. Để kiểm chứng quá trình hoạt động của thiết bị bay, nhóm nghiên cứu đã thực hiện mô phỏng dựa trên nguyên lý động lực học đa vật đàn hồi với ba vật riêng biệt bao gồm thân và hai cánh. Sự tương tác giữa chất khí và cánh mềm cũng được tính đến khi thực hiện mô phỏng. Chương trình mô phỏng sử dụng giao diện MATLAB để kết hợp các phần mềm MSC Adams, ANSYS APDL và code tính toán khí động không dừng được lập trình trên ngôn ngữ FORTRAN. Kết quả nghiên cứu, tính toán và sản phẩm thử nghiệm của nghiên cứu này là tiền đề cho việc chế tạo thiết bị bay cánh vẫy phục vụ các mục tiêu an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế, xã hội.


Tinh toan, thiet ke va che tao thu nghiem thiet bi bay canh vay


Thiet bi bay canh vay co nhung uu diem vuot troi so voi mot so dang thiet bi bay truyen thong khac va hua hen se duoc ung dung trong nhieu linh vuc quan trong trong tuong lai. Bai bao trinh bay qua trinh tinh toan, thiet ke va che tao thu nghiem thiet bi bay canh vay dua tren hinh dang loai chim bo cau tai Hoc vien Ky thuat quan su. Thiet bi bay su dung canh mem nham tao ra luc khi dong thong qua su bien dang cua ket cau. Chuyen dong vay duoc chuyen doi tu chuyen dong quay cua dong co khong choi than dua tren co cau chuyen ket hop voi bo giam toc theo ty le 1:24. Co cau canh duoi duoc dieu khien bang dong co servo theo vi tri nham tao ra goc lech, qua do dieu chinh huong bay cua thiet bi bay. De kiem chung qua trinh hoat dong cua thiet bi bay, nhom nghien cuu da thuc hien mo phong dua tren nguyen ly dong luc hoc da vat dan hoi voi ba vat rieng biet bao gom than va hai canh. Su tuong tac giua chat khi va canh mem cung duoc tinh den khi thuc hien mo phong. Chuong trinh mo phong su dung giao dien MATLAB de ket hop cac phan mem MSC Adams, ANSYS APDL va code tinh toan khi dong khong dung duoc lap trinh tren ngon ngu FORTRAN. Ket qua nghien cuu, tinh toan va san pham thu nghiem cua nghien cuu nay la tien de cho viec che tao thiet bi bay canh vay phuc vu cac muc tieu an ninh, quoc phong va phat trien kinh te, xa hoi.
Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541