Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot phỏng sinh học RHex


Khổng Minh, Nguyễn Đình Dũng
Khoa Cơ khí – Cơ điện tử, Trường Đại học Phenikaa
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     266
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Robot phỏng sinh có cấu trúc và hoạt động phỏng theo các loài động vật. Bài báo này đi sâu nghiên cứu và khảo sát về sự phát triển của dòng robot RHex này trên thế giới hiện nay. Từ đó kế thừa và thiết kế một loại robot phỏng sinh học có tên là RHexV3. Cuối cùng, robot thực đã được chế tạo và tiến hành thử nghiệm để xác định những khả năng có thể thực hiện và đưa ra những cải tiến cho phiên bản tiếp theo.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot phỏng sinh học RHex Report description: Robot phỏng sinh có cấu trúc và hoạt động phỏng theo các loài động vật. Bài báo này đi sâu nghiên cứu và khảo sát về sự phát triển của dòng robot RHex này trên thế giới hiện nay. Từ đó kế thừa và thiết kế một loại robot phỏng sinh học có tên là RHexV3. Cuối cùng, robot thực đã được chế tạo và tiến hành thử nghiệm để xác định những khả năng có thể thực hiện và đưa ra những cải tiến cho phiên bản tiếp theo.


Nghien cuu thiet ke va che tao robot phong sinh hoc RHex


Robot phong sinh co cau truc va hoat dong phong theo cac loai dong vat. Bai bao nay di sau nghien cuu va khao sat ve su phat trien cua dong robot RHex nay tren the gioi hien nay. Tu do ke thua va thiet ke mot loai robot phong sinh hoc co ten la RHexV3. Cuoi cung, robot thuc da duoc che tao va tien hanh thu nghiem de xac dinh nhung kha nang co the thuc hien va dua ra nhung cai tien cho phien ban tiep theo.
Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541